Akademijos kolektyvas

Akademijos vadovė Daiva Markevičienė
„Kai žiūriu į vaiką jų akių lygyje – mes tampame lygūs“
Alina Melnikaviciene

Akademijos vadovės pavaduotoja, viešojo kalbėjimo, vokiečių-lietuvių k. mokytoja Alina Melnikavičienė
„Mano kalbos ribos – tai mano pasaulio ribos“ (L. Wittgenstein)

2-osios klasės mokytoja Simona Skaizgirė
„Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą“ (A. Einšteinas)

4-osios klasės mokytoja Agnietė Gedrimaitė
„Kas išsaugo sugebėjimą matyti grožį – nesensta“ (F. Kafka)

Priešmokyklinės klasės mokytoja Gabrielė Baltrušaitytė
„Svarbu prisiminti, ką reiškia būti vaiku“