Ugdymas

Vaikų ugdymo akademija – tai nevalstybinė priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokykla Klaipėdoje, kurioje mokymas grįstas alternatyvios ir humanistinės pedagogikos principais. Mokykloje akademinės žinios sugretinamos su gyvenimo patirčiai reikalingomis žiniomis, ugdytiniams teikiant etinę ugdymo prasmę ir visas, savęs pažinimo, vertinimo ir asmenybės augimo sąlygas. Ugdymo procese bus siekiama netaikyti perteklinių priemonių, kurios neturi išliekamosios vertės.

Pagrindinis ugdymas vyksta nuo 9.00 iki 14.40 val.
Popamokinės, poilsinės veiklos, pailgintos dienos grupė nuo 15.00 iki 18.00 val.*
* penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis iki 17.00 val.

MOKOMIEJI DALYKAI:

 1. Lietuvių (gimtoji) kalba
 2. Matematika
 3. Pasaulio pažinimas
 4. Užsienio kalba (anglų)
 5. Viešasis kalbėjimas
 6. Dorinis ugdymas
 7. Fizinis lavinimas
 8. Muzika
 9. Dailė / technologijos

POPAMOKINĖ VEIKLA:

 1. „IT pradmenys“
 2. Viešasis kalbėjimas
 3. „Jaunasis kalbininkas“
 4. Lietuvių kalba
 5. Anglų kalba
 6. Rankdarbiai
 7. Futbolas