Ugdymas

Vaikų ugdymo akademija – tai nevalstybinė priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokykla Klaipėdoje, kurioje mokymas grįstas alternatyvios ir humanistinės pedagogikos principais. Mokykloje akademinės žinios sugretinamos su gyvenimo patirčiai reikalingomis žiniomis, ugdytiniams teikiant etinę ugdymo prasmę ir visas, savęs pažinimo, vertinimo ir asmenybės augimo sąlygas. Ugdymo procese siekiama netaikyti perteklinių priemonių, kurios neturi išliekamosios vertės.

PAGRINDINIS UGDYMAS vyksta nuo 9.00 iki 14.40 val.
POPAMOKINĖS, POILSINĖS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ nuo 15.00 iki 17.30 val., penktadieniais iki 17.00 val.*
* prieššventinėmis dienomis iki 16.30 val.

MOKOMIEJI DALYKAI:
 • Lietuvių (gimtoji) kalba

 • Matematika

 • Pasaulio pažinimas

 • Užsienio kalba (anglų)

 • Viešasis kalbėjimas (3, 4 klasė)

 • Dorinis ugdymas

 • Fizinis lavinimas

 • Muzika

 • Dailė ir technologijos

POPAMOKINĖ VEIKLA:
 • Meno terapija
 • Anglų kalbos būrelis
 • “Kuriame bendrystę”
 • Lavinamieji žaidimai
 • Knygų būrelis, šachmatai, “Steam” ir kt. (atsižvelgiant į mokinių pomėgius)

ŠEŠTADIENINĖ AKADEMIJA
(esant poreikiui):
10.00 – 12.00 val.  intensyvaus rengimosi mokyklai grupė Klaipėdos ir kitų miestų vaikams (pagrindinis dėmesys skiriamas kalbos ugdymui)