Priėmimo tvarka

Džiaugiamės, kad domitės galimybe leisti savo vaiką į Vaikų ugdymo akademiją. 

Priimame vaikus
nuo 5 metų į

 • priešmokyklinę ir 1-4 klases (nuo 2024/2025 m. m. į priešmokyklinę, 1-2 klases).

 • Priėmimas vyksta visus metus, kol klasėse yra laisvų vietų.

 • Norint gauti Klaipėdos rajono savivaldybės kompensaciją (taikomą priešmokykliniam ugdymui), reikia pateikti abiejų tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta būtų Klaipėdos rajono teritorijoje. Kompensacijos pradžios datos: nuo rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d. Šiuo metu kompensacijos dydis: 250 EUR/mėn. 

 • Pasirašius sutartį, per 5 kalendorines dienas sumokamas vienkartinis stojamasis 400 EUR mokestis.

PRIĖMIMO ETAPAI:

 • I etapas – registracija ir individualus susitikimas-pokalbis. Mielai kviečiame atvykti į  pokalbį su visa šeima.

 • II etapas – prašymo bei kitų dokumentų pateikimas.

 • III etapas – ugdymo pradžios ir mokymo sutarties sąlygų aptarimas bei pasirašymas.

 

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl priėmimo (ugdymo įstaigoje, iš kurios išvykstama, prašymas išbraukti iš mokinių sąrašo)

 • vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimo ar paso kopija)

 • Mokymo sutartis (pasirašoma Akademijoje)

 • mokinio šeimos gydytojo patikros pažyma

 • mokinio stomatologo patikros pažyma

 • 1 nuotrauka mokinio pažymėjimui

 • 2-4 kl. mokymosi pasiekimų pažyma

 • leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams)