Sveikata

Akademijos bendruomenei priskirta Visuomenės sveikatos specialistė:

Eglė Lūžė, darbo laikas:
– I, IV – 7.15–15.00 val.
– II – 7.15–15.30 val.
– III – 7.15–17.30 val.
– V – 7.15–13.15 val. (be pietų pertraukos)
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.
El. p. h.zudermano@sveikatosbiuras.lt
Tel. +370 618 180 89 (į pirmiau nurodytą specialistę galima kreiptis
pagal poreikį ne tik nurodytu darbo laiku)

Covid-19

Vadovaujantis gripo ir /ar Covid epidemijos paskelbimo tvarkos aprašo 1 priedo 9 punktu, laikinas ugdymo įstaigų veiklos ribojimas, skelbiant infekcijų plitimą ribojantį režimą yra priskiriamas taikytinoms gripo ir (ar) COVID-19 ligos plitimą ribojančios priemonės valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemijos šalyje ar savivaldybėje metu. Tai reiškia, kad IPRR ugdymo įstaigoje gali būti skelbiamas tik paskelbus epidemiją  savivaldybėje ar šalyje. 

 

Atskirais atvejais, savivaldybės administracijos sprendimu, gali būti skelbiamas IPRR ir nesant paskelbtai epidemijai, bet tam turi leidimą duoti NVSC https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/covid/iprr-skelbimas-ugdymo-istaigose/iprr-skelbimo-schema (schema).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404695/asr – visas teisės aktas apie IPRR skelbimą.