Mokymai

INTEGRUOTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ŠEŠTADIENINĖ GRUPĖ

Pagal autorinę ugdymo metodiką su 5-6 m. vaikais dirba knygų komplekto „Baltaragė“ bendraautorė dr. Daiva Sirtautienė.
Susitikimų metu mokomasi ne tik skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Dar svarbu yra išmokti sutelkti
dėmesį, klausytis ir išklausyti, gražiai kalbėti, bendrauti ir bendradarbiauti. Sunkiausia veikla – didaktiniai žaidimai, kai reikia atspėti, „Ką sapnavo karalius“, kokią mįslę užminė „Mįslių tėvas“, išsiaiškinti, „Kur daugiau visokių dalykų“ ar kurti „Laikrodžio pasaką“.
Ir visa tai glūdi šešiasdešimtyje „Baltaragės“ temų, kai pradedama nuo „Aš“, „Du“, „Aš ir kiti“, „Mama ir tėtė“, „Pasakaitės apie raides“, „Lietuva – mano Tėvynė“…ir baigiama tema „Į mokyklą“.
Užsiėmimų trukmė: 2 akademinės val., kiekvieną šeštadienį, nuo 10.00 iki 11.30 val.
Akademinės valandos kaina: 15 eurų.